Mišių laikas:

I - VI 17:15
VII 10:30

Darbo laikas:

I - V 8:00-18:00
VI - 16:00-18:00
VII 9:00-13:00
ATGAILA „Vėlyva atgaila retai būna tikra, tačiau tikra atgaila niekada nebūna pervėlyva.“ (R. Venning) (Juozas Prunskis. Rinktinės mintys. Los Andželas: Lietuvių dienų. 1958. P. 22)

Malda ruošiantis Šventojo Tėvo vizitui

[2018-04-09]

Lietuvos Vyskupų Konferencija priėmė sprendimą, kad, ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui, šv. Mišiose sekmadieniais būtų kalbama malda prieš baigiamąjį šv. Mišių palaiminimą: Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija bei už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą . Plačiau

Didžioji savaitė Lietuvos kariuomenės Ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje

[2018-03-21]

VERBŲ SEKMADIENIS Kovo 25 d. 10. 30 val. DIDYSIS TREČIADIENISKovo 28 d. 10. Plačiau

SUŽADĖTINIŲ PASIRUOŠIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

[2018-03-09]

SUŽADĖTINIŲ PASIRUOŠIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI Lietuvos Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius)   Sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui kursai vedami pagal Lietuvos šeimos centro parengtą darbo mažose grupėse programą, kursų trukmė – 9 susitikimai.   Pasiruošimas vyks: nuo kovo 15 d. Plačiau

Biblijos grupės

[2017-09-08]

Šventasis Raštas mūsų gyvenimeBiblija yra krikščionio maldos ir gyvenimo (veiklos) ašis, Dievo ir žmogaus išvien vakar kurtos ir šiandien kuriamos istorijos pasakojimas. Skaitydami Šventojo Rašto ištraukas pasirinktomis aktualiomis mums temomis stengiamės kelti šiuos esminius klausimus:• Ką ši Biblijos ištrauka man reiškia?• Ką ji man sako?• Kaip ji siejasi su mano gyvenimu?Dievas kiekvienam prabyla kitaip, asmeniškai. Dalindamiesi savosiomis patirtimis ir klausydamiesi vienas kito praturtiname save ir šalia esantį. Popiežius Paulius VI sakė: „Privalome įtemptos egzistencijos programoje savo vidiniam gyvenimui skirti deramą vietą – svarbiausią, tykią, tyrą vietą“ (Sekminės, 1972-05-21). Tikimės, kad viena tokių „vietų“ galėtų tapti Biblijos grupės susibūrimai. Plačiau

PILIGRIMAMS

[2017-02-27]

Šv. Mišių laikas šiokiadieniais ir šeštadieniais 17. 15 val. Šv. Mišių laikas sekmadieniais 10. Plačiau