Mišių laikas:

I - VI 17:15
VII 10:30

Darbo laikas:

I - V 8:00-18:00
VI - 16:00-18:00
VII 9:00-13:00
ATGAILA „Vėlyva atgaila retai būna tikra, tačiau tikra atgaila niekada nebūna pervėlyva.“ (R. Venning) (Juozas Prunskis. Rinktinės mintys. Los Andželas: Lietuvių dienų. 1958. P. 22)

Policijos departamento prie VRM bendruomenei

[2017-09-04]

Lietuvos policijos kapelionas - kun. Algirdas Toliatas

Kreipkitės į kapelioną asmeniškai - 904 kab., Saltoniškių 19, Vilnius;

rašykite - kapelionas@policija.lt

skambinkite - tel. 271 9916 (59916) ; mob. tel.: 8 676 46223.

Dėl Pirmosios Komunijos rašykite kun. Algirdo Toliato katechetui Tomui Malakui

sakramentams@gmail.com


Kapelionas visada pasirengęs:

Visi asmeniniai pokalbiai yra konfidencialūs.


Lietuvos policijos kapeliono pareigos:

 1. Koordinuoti kunigų, bendradarbiaujančių su policijos įstaigomis, veiklą, derinti ją su bažnytine vyresnybe, palaikyti ryšius su kitų statutinių įstaigų kapelionais.
 2. Konsultuoti policijos pareigūnus katalikybės ir etikos klausimais.
 3. Patarti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams ir jų šeimų nariams dvasiniais klausimais.
 4. Švenčių, sukakčių progomis ar prašant policijos pareigūnams aukoti šv. Mišias, teikti sakramentus, vadovauti laidotuvių ir kitoms pamaldoms.
 5. Vadovauti religinėms apeigoms policijos renginiuose (kalbėti invokacijos maldą, šventinti pastatus ir kt.).
 6. Organizuoti renginius (rekolekcijas, susitikimus, paskaitas, seminarus, kursus), skirtus policijos pareigūnų ir jų šeimų moralei bei sąmoningumui ugdyti.
 7. Lankyti sergančius ar sužeistus policijos pareigūnus namuose ir ligoninėse.
 8. Policijos pareigūno mirties atveju dvasiškai palaikyti jo šeimą.
 9. Bendradarbiauti su policijos padaliniais rengiant policijos pareigūnų mokymus stresinių situacijų valdymo, etikos, šeimos gyvenimo temomis ir kursus pareigūnams, išleidžiamiems į pensiją.
 10. Dalyvauti Policijos departamento padalinių veikloje, sprendžiant pareigūnų etikos ir moralės klausimus.
 11. Ugdyti policininkų atsakomybę bei sąžiningumą ir padėti jiems gerai atlikti savo pareigas.
 12. Atlikti kitas kunigui deramas funkcijas Policijos departamento vadovybės ar policijos įstaigų prašymu.