Ryšys tarp uždegimo, nutukimo ir hipertenzijos rizikos daugiaetniniame aterosklerozės tyrime (MESA)

Autotransporto keliamo triukšmo ekspozicijos įve Autotransporto keliamo triukšmo ekspozicijos įvertinimas ir jos ryšys su moterų hipertenzijos rizika Ekologija ir aplinkotyra 03 B VardasInga VadovasProf.

hipertenzijos modeliavimas

Gražulevičienė Data KryptisEkologija ir aplinkotyra Anotacija Mokslinio darbo tikslas — nustatyti ir įvertinti autotransporto keliamą triukšmo lygį Kauno mieste ir, kontroliuojant ryšį iškreipiančiuosius veiksnius, nustatyti gyvenamosios aplinkos triukšmo įtaką hipertenzijos rizikai m.

Moksliniame darbe naudojant GIS ir viso Kauno miesto triukšmo matavimo ir modeliavimo duomenis, buvo sukurti triukšmo lygio ir transporto srautų žemėlapiai, įvertinta skirtingų transporto rūšių įtaka vyraujančiam aplinkos triukšmui Kauno mieste.

Modeliuojant transporto hipertenzijos modeliavimas sudėties kitimus, prognozuotas triukšmo lygio kitimas pagrindinėse Kauno miesto gatvėse. Pirmą kartą Lietuvoje naudojant GIS, populiacijos lygmenyje nustatyta individuali triukšmo ekspozicija reprodukcinio amžiaus m moterims ir, kontroliuojant ryšį iškreipiančiųjų veiksnių įtaką, įvertintas gyvenamosios vietos aplinkos triukšmo lygio ryšys su hipertenzijos rizika.

hipertenzijos modeliavimas

Triukšmo lygio didėjimui didžiausios įtakos turi transporto intensyvumas ir srautų sudėtis. Krovinio transporto įtaka bendram triukšmo lygio didėjimui didesnė mažo transporto intensyvumo gatvėse.

hipertenzijos modeliavimas

Nustatyta, kad didėjant individualiai ekspozicijai triukšmu, didėjo moterų hipertenzijos rizika. Hipertenzijos rizika didėja, kai triukšmingoje aplinkoje gyvenančios moterys dirba triukšmingoje aplinkoje.

Lietuvos kardiologui akademikui, profesoriui habil. Aleksandrui Laucevičiui — 70 05 19 Gegužės 21 d. Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof.

Svarbi informacija