Kofermentas Q10 –

Kofermento Q10 poveikis sergamumui lėtiniu širdies nepakankamumu ir mirtingumui Įvadas Optimalus širdies nepakankamumo ŠN gydymas yra gana didelis iššūkis.

Kofermentas Q10 — kas tai? Mitochondrijos atsakingos už energijos gamybą, taipogi jos apsaugo ląsteles nuo oksidacinės žalos bei ligas sukeliančių bakterijų ar virusų 3. Senstant, CoQ10 gamyba mažėja, taigi vyresniems žmonėms kofermento Q10 įprastai trūksta.

Standartiniai gydymo būdai yra skirti ląstelių procesams blokuoti, o ne jiems skatinti 1todėl neįmanoma patenkinti kai kurių reikšmingų mio­kardo reikalavimų. ŠN priežasčių esama daugybė, ta­čiau bioenergetinės funkcijos sutrikimas, lemiantis šir­dies miocitų energijos trūkumą, gali būti svarbus papil­domas mechanizmas 2, 3. Kofermentas Q10 CoQ10 yra galingas riebaluose tirpus antioksidantas 4taip pat centrinis elektronų transporto grandinės oksidacijos-re­dukcijos reakcijos ir adenozin-trifos sintezės komponen­tas 5.

Study Confirms What Many Patients Taking Statins Have Said for Years - NBC Nightly News

Pacientų, sergančių ŠN, CoQ10 kiekis miokarde buvo sumažėjęs, o tai siejama su simptomų paūmėjimu ir kairiojo skilvelio disfunkcija 6. Įrodyta, kad žemos plazmos CoQ10 yra nepriklausomas mirtingumo nuo ŠN atvejus nustatyti padedantis veiksnys 7tačiau ki­tas stebimasis tyrimas to neįrodė 8.

Paskelbtose atsi­tiktinių imčių, kontroliuojamų tyrimų, kuriuose taikyta CoQ10 terapija sergantiems ŠN pacientams, metaanali­zėse dažniausiai buvo akcentuojamas teigiamas povei­kis kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijai kartu su arba be Niujorko širdies asociacijos NYHA funkcinio pa­jėgumo klasės pagerėjimo 9— Daugiausia dėmesio tyrime skirta simptomų, biologinių žyme­nų statuso pokyčiams ir ilgalaikiams yra coq10 naudingas širdies sveikatai.

yra coq10 naudingas širdies sveikatai galva širdis rankų sveikata

Klinikinio tyrimo duomenys buvo išsiųsti apdoro­ti į Duomenų saugumo stebėjimo komitetą, kuris aklai vertino visus galimus nepageidaujamus reiškinius 2 gy­dymo grupėse.

Akluoju metodu vertinamąsias baigtis analizavo Vertinamųjų baigčių komitetas.

yra coq10 naudingas širdies sveikatai hipertenzijos 2 stadija 3 laipsnio 3 rizika

Visas anali­zes tyrimo pabaigoje atliko nepriklausomas statistikas. Tyrimą patvirtino kiekvienos dalyvaujančios instituci­jos Institucinės peržiūros valdyba ir regioninis etikos komitetas, taip pat atitinkami nacionaliniai etikos ko­mitetai; jis atitiko Helsinkio deklaracijos etikos gaires.

yra coq10 naudingas širdies sveikatai simptomai pagal hipertenzijos stadiją

Tyrime dalyvavę pacientai buvo suskirstyti į 2 grupes. Vieni jų buvo gydomi 16 savaičių.

Kofermentas Q kokia jo nauda organizmui? Dažnai kofermentas Q10 KoQ10, dar vadinamas ubichinonu yra vadinamas vitaminu. Svarbu žinoti, kad tai — ne vitaminas, o tik panašus į jį riebaluose tirpus junginys, randamas kiekvienoje gyvo organizmo ląstelėje, tačiau gausiausia jo — apie energiją gaminančias mitochondrijas. Būtent dėl šios priežasties, sumažėjus kofermento Q10 koncentracijai organizme, sutrinka širdies ritmas, greičiau pavargstame ir ilgiau neatsigauname po fizinio krūvio. Be Q10 negalėtume kvėpuoti, judėti ir net galvoti, o žmogus galėtų išgyventi tik kelias akimirkas.

Šios gru­pės tikslas buvo įvertinti pacientų simptomus pagal NYHA funkcinio pajėgumo klasifikavimą ir funkcinę būklę pagal Vizualinę analoginę skalę VAS6 min. Kita tyriamųjų grupė buvo gy­doma savaites. Tikslas — ištirti, ar CoQ10 gali su­mažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis bei mirtingumą nuo ŠN.

Jo taip pat yra kai kuriuose maisto produktuose.

Šios grupės vertinimo baigtys buvo VAS simptomų įvertinimas: dusulysnuovar­gis ir simptomų kaita. Pirminės ilgalaikės vertina­mosios baigtys buvo širdies gydymas pasireiškus pirmiesiems hipertenzijos požymiams kraujagyslių sutriki­mai, kuriuos sudarė neplanuotos hospitalizacijos dėl prastėjančio ŠN paūmėjimo, mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų, elektrokardiostimuliatoriaus im­plantavimas arba būtina skubi širdies transplantaci­ja.

Taip pat įtrau­kiami pacientai, pasižymintys tipiškais ŠN simpto­mais ir požymiais 1 lentelė.

yra coq10 naudingas širdies sveikatai nikotinas ir hipertenzija

Svarbi informacija